Blended learning en e-learning, waar moeten we met die termen naar toe?

Blended learning

De taal geeft ons de mogelijkheid hier iets te leren. En bijna iedereen leert er dagelijks wel iets bij. Er worden daarom ook letterlijk duizenden cursussen aangeboden via het internet. Veel van die cursussen zijn niet eens de moeite waard het kopje in je zoekpagina te lezen. Maar natuurlijk zijn er ook heel goede leermogelijkheden op het internet te vinden.

De oude leermethoden werken vaak niet meer of zijn te omslachtig geworden. Naar school gaan is natuurlijk nuttig. Het bij elkaar zitten in een klaslokaal of collegezaal heeft veel voordelen, vooral voor jongeren. Als iedereen zich concentreert op hetzelfde onderwerp, zoals bij klassikaal onderwijs meestal het geval is, is het makkelijker voor studenten die moeite hebben zich te concentreren om toch mee te doen en mee te komen. Een doelstelling van klassikaal onderwijs is ook het creëren van een groepsverband. Dat verband zorgt voor een sociaal netwerk, ook na school of universiteit.

Maar werkenden hebben vaak minder tijd om te leren of, erger nog, zien het nut van verder leren niet. Ze hebben immers al een studie achter de rug en zijn bezig met het bouwen aan hun carrière. Komt daar ook nog eens een gezin bij dan blijft er vaak helemaal geen tijd meer over.

Dan komt er ineens een vraag uit een onverwachte hoek.

Van een klant of een collega, en het blijkt dat de kennis, opgedaan aan die universiteit, niet voldoende meer is. Een werkgever kan leermodellen aanbieden aan zijn werknemers, maar dat zijn vaak praktische cursussen. De theorie is belangrijk voor het goed functioneren van allerlei systemen. Kennis op zich is belangrijk, niet alleen voor de werkgever of school, ook voor de leerling of student. Maar dat wordt vaak door de werkgever of door de school als storend ervaren. Die willen zo snel mogelijk een positie invullen, een lessenpakket afmaken.

Blended learning

De combinatie van de oudere leermethoden, klassikaal en in groepsverband, met de nieuwere aanbiedingen via het internet, het zogenaamde blended learning is dan een ideale mogelijkheid.

De eisen die gesteld worden aan onze kennis en vermogen worden steeds zwaarder. De theorie neemt daarbij een steeds belangrijker plaats in, meer direct door wet- en regelgeving. Ook de werkgever kan er vaak niet meer omheen. Verder leren en andere vakkennis opdoen steeds belangrijker, ook voor de eigen ontwikkeling.

Blended learning en e-learning is een combinatie die niet meer is weg te denken. De student heeft weinig aan een leermethode die alleen maar op de praktijk gericht is en de werkgever, en vaak ook de school, zoeken een praktische oplossing, terwijl de combinatie het antwoord is voor beiden.

Het internet is een goede bron van informatie.

Blended learning

Leren met het internet als bron, maar gecombineerd met lesuren in de praktijk en ervaring uit diezelfde praktijk biedt veel mogelijkheden en voordelen, ook voor de werkgever. De opgedane kennis wordt direct in de praktijk gebracht en dus direct gebruikt om de productiviteit van het bedrijf te verbeteren. Maar de theoretische uren, vaak doorgebracht thuis achter het beeldscherm van de computer, zijn veel flexibeler dan klassikaal onderwijs. De leerling kan zelf kiezen af te wijken van het vastgestelde programma, naar een onderwerp dat voor hem interessanter is.

Blended learning, gemengd leren, en e-learning oplossingen, je moet er even naar zoeken, maar tinqwise.nl is een goed begin.